Ingyen energia, földből, napból, levegőből, geo tarifa, geotermikus hőszivattyú

Jogi nyilatkozat

A www.gerappa.hu honlapot (továbbiakban: Honlap) a Gerappa Energetika Kft. (1033. Budapest, Vajda János u. 11.) (továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.

A Honlapon található információk személyes jellegűek, azok kereskedelmi célú tanulmányozását az Üzemeltető nem engedélyezi. Üzemeltető nem járul hozzá a Honlap tartalmának módosításához, közzétételéhez, sokszorosításához, vagy kereskedelmi célú felhasználásához. A Honlap teljes tartalma jogi védelem alatt áll. A Honlap tanulmányozása során a felhasználó köteles tiszteletben tartani az ott található információkhoz kötődő szerzői jogokat.

A Honlapon található információk, adatok helyességéért Üzemeltető nem vállal jogi felelősséget, azok csupán tájékoztató jellegűek. A Honlapról indítható online méretező rendszer szabványos, az épületgépészeti szakmában általánosan elfogadott átlagos értékekkel számol, azonban egyes épületek hőtechnikai jellemzői az így számított értékektől jelentősen eltérhet. Ezért a méretező rendszer által megadott értékek általános jellegűek, hivatalos számításokhoz, engedélyekhez és konkrét épületek számításához nem felhasználhatóak. Ezeket az értékeket használja fel a méretezőből indítható online ajánlatkészítő rendszer. Ezek figyelembevételével Üzemeltető nem vállal felelősséget sem a méretező által kiadott számítás, sem az online ajánlat tartalmáért. Az online rendszeren kiküldött online ajánlat nem tekinthető az Üzemeltető hivatalos árajánlatának.

Üzemeltető elkötelezett ügyfelei bizalmas és személyes információinak, adatainak tiszteletben tartása iránt. A Honlap egyes részeinek hozzáféréséhez a rendszer személyes adatoknak minősülő információk megadását kéri. Üzemeltető ezúton nyilatkozik, hogy az így megadott információkat nem továbbítja harmadik fél részére és mint adatkezelő az adatokat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvényt maradéktalanul betartva kezeli.


Hőszivattyú, geotermikus, geo tarifa - GerappaHőszivattyú | Geotermikus | Geo tarifa | Hasznos linkek